Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. desember

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 19. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 4D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

2 skriftlige kvalifiseringsoppgaver og oppmøte på 11 av 14 seminarer

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. feb. 2021 15:10