Egenerklæring I forbindelse med innlevering …

Egenerklæring

I forbindelse med innlevering av selvstendig arbeid (deleksamen) skal studentene levere en erklæring på et skjema utarbeidet av HF: Her finner du det.

Publisert 1. mars 2004 01:00 - Sist endret 6. mars 2005 20:21