Pensum/læringskrav

Hans Petter Helland: Fransk grammatikk (kompendium), vår 2004. Klassisk og romansk institutt. Kan kjøpes i kopiutsalget fra medio februar. Inntil da deles materialet ut i timene.

Publisert 6. mars 2005 20:21