Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
13.01.2004Turid Henriksen  Auditorium 3, Sophus Bugges hus  Generell introduksjon til emnet   
14.01.2004Turid Henriksen  Auditorium 3, Sophus Bugges hus  Studiet av fransk som fremmedspråk   
20.01.2004Turid Henriksen    Øvelser   
21.01.2004Turid Henriksen    Syntaktiske grunnbegreper og prinsipper   
27.01.2004Turid Henriksen    Øvelser   
28.01.2004Turid Henriksen    Nomen og determinativ   
03.02.2004Turid Henriksen    Øvelser   
04.02.2004Turid Henriksen    Determinativsystemet   
10.02.2004Turid Henriksen    Øvelser  Utlevering av første obligatoriske oppgave 
11.02.2004Turid Henriksen    Adjektiv   
17.02.2004Turid Henriksen    Øvelser  Innlevering av første obligatoriske oppgave 
18.02.2004Turid Henriksen    Personlige pronomen   
24.02.2004Turid Henriksen    Øvelser   
25.02.2004Turid Henriksen    Relative og spørrende pronomen   
02.03.2004      Utlevering av oppgave til selvstendig arbeid 
16.03.2004Turid Henriksen    Øvelser  Innlevering av selvstendig arbeid 
17.03.2004Turid Henriksen    Setninger   
23.03.2004Turid Henriksen    Øvelser   
24.03.2004Turid Henriksen    Verb   
30.03.2004Turid Henriksen    Øvelser   
31.03.2004Turid Henriksen    Tempus   
13.04.2004Turid Henriksen    Øvelser  Utlevering av andre obligatoriske oppgave 
14.04.2004Turid Henriksen    Tempus   
20.04.2004Turid Henriksen    Øvelser   
21.04.2004Turid Henriksen    Tempus   
27.04.2004    Ingen undervisning   
28.04.2004Hans Petter Helland    Modus  Innlevering av andre obligatoirske oppgave 
04.05.2004    ingen undervisning   
05.05.2003    Ingen undervisning   
12.05.2004Turid Henriksen    Oppsummering og repetisjon  NB: Oppsummering og repetisjon er flyttet fra 05.05 til 12.05. Tilbakelevering av andre obligatoriske oppgave. 
21.05.2004      Avsluttende eksamen 
Publisert 6. mars 2005 20:21