Semesterside for FRA1301 - Høst 2005

Alle studenter i FRA1301 som har levert mappe, har fått den godkjent. Liste med oversikt over tidspunkt for muntlig eksamen henges opp på oppslagstavlen i 7. etg NT torsdag 8. desember

7. des. 2005 13:31

OBS! Dato for muntlig eksamen blir 12., 13. og 15. desember. Spesielle ønsker om tidspunkt meldes til eksamenskonsulent Nina Lind nina.lind@ilos.uio.no innen mandag, 05. desember.

31. okt. 2005 16:28

Mandag 7. november blir det ikke undervisning i Flaubert og Proust slik tidligere angitt. I stedet blir det to timer felles veiledning i forbindelse med oppgaveskrivning.

31. okt. 2005 13:46