Semesterside for FRA1301 - Vår 2005

Mappeinnlevering

Mapper kan leveres på rom 718 NT (ekspedisjonskontoret) torsdag 26.05 mellom kl. 13 og 15, eller legges i Gro Bjørnerud Mos posthylle, rom 716 NT, senest kl. 16.00 samme dag. Ta en kopi av hele mappen og behold kopien selv.

24. mai 2005 11:46

Muntlig eksamen avholdes 31. mai og 1. juni mellom kl. 8 og 16 i rom 433 i Niels Treschows hus. Endelige lister blir slått opp på tavle i 1. etg. SB to dager før eksamen.

15. mars 2005 01:00

Individuell veiledning 1. arbeid torsdag 17. mars kl. 12-15 rom 420 NT. Hvis tidspunktet ikke passer, ta kontakt per e-post med Gro Bjørnerud Mo, g.b.mo@ilos.uio.no, for å avtale annen tid.

15. mars 2005 01:00