Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Merknad: Muntlig eksamen avholdes i perioden 13. til 16. mai. Oppmøteplanen for muntlig eksamen kunngjøres i emnets fellesrom i Canvas senest fire dager før første eksamensdag. Kandidater som har kolliderende eksamener, har selv ansvar for å melde inn ønsket eksamensdato til instituttets eksamenskonsulent ved begynnelsen av semesteret.

To skriftlige kvalifiseringsoppgaver

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 11:17