Dette emnet er nedlagt

FRA2104 – Fonologisk variasjon i fransk

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over en eller flere franske "dialekter" enten innenfor eller utenfor Frankrike (Kanada, Belgia, Sveits, Louisiana, Réunion, osv.). Studentene vil få en innføring i sosiolingvistikk og studere utvalgte fonologiske fenomener og teoretisk behandling av fonologisk variasjon gjennom analyse av et muntlig korpus. Emnet er knyttet til arbeidet rundt et stort internasjonalt prosjekt.

Hva lærer du?

Studentene skal bevisstgjøres om fenomenet fonologisk variasjon og få en innføring i fonologisk teori. Studentene skal kunne arbeide med et digitalisert muntlig korpus.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1100 / FRA1110 – Fransk grammatikk 1 eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis undervisning i 14 uker etter følgende plan: 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 7 uker undervisning. Det vil bli gitt 2 timers undervisning per uke.

Eksamen

Et første selvstendig arbeid skrives etter 7 ukers undervisning. En prosjektoppgave på ca. 8 sider skrives etter 14 uker. Det første arbeidet teller 1/3 og prosjektoppgaven 2/3 ved karakterfastsettelse. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Fransk