Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA2105 - Vår 2006

Kjære eksamenskandidater!

Det står ingenting om lengde på hjemmeeksamen i emnebeskrivelsen. Passende lengde er fra 4 til 7 sider.

Bon courage!

Turid Henriksen

18. mai 2006 18:54

Kjære student!

I dette emnet brukes Classfronter. Undervisningen for FRA2105 og FRA4109 er felles. Timeplan, undervisningsmateriale og beskjeder vil bli lagt på Fellesrom FRA2105 og FRA4109. Velkommen til kurset.

Turid Henriksen

16. jan. 2006 18:19