Dette emnet er nedlagt

FRA2106 – Fransk syntaks og semantikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en beskrivelse av fransk syntaks og / eller semantikk på fordypningsnivå. Sentrale temaer fra fagfeltet - helst med utgangspunkt i nyere faglitteratur - vil belyses, for eksempel passiv, ordstillingsvariasjon, tempus og aspekt.

Hva lærer du?

Studenten skal bevisstgjøres særtrekk i fransk på struktur- og betydningsplanet. Han/hun skal oppøve evnen til å redegjøre for disse på en presis måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Det gis undervisning i 14 uker etter følgende plan: 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 7 uker undervisning. Det vil bli gitt 2 timers undervisning per uke. I løpet av de to undervisningsfrie ukene lager studentene et selvstendig skriftlig arbeid som leveres inn.

Eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen på 3 timer. Det selvstendige arbeidet teller 1/3 og slutteksamen 2/3. Det gis bokstavkarakter. I tillegg skal det leveres inn to obligatoriske oppgaver som godkjennes av faglærer i løpet av kurset.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.