Dette emnet er nedlagt

FRA2109 – Oversettelsesteori - fransk

Kort om emnet

Translatologi er studiet av oversettelse og tolking. Emnets mål er å bidra til teoribygging. Denne skal først og fremst medvirke til å etablere en metode for oversettelse.

Hva lærer du?

Gjennom utdrag fra et utvalg teoretiske verk, alle hentet fra Paris-skolen (Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs, Sorbonne), skal studentene tilegne seg en bevisst og analytisk holdning til oversettelse, samt settes i stand til å anvende et formålstjenlig begrepsapparat for å kommentere oversettelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenten må være tatt opp til bachelorprogrammet i språk. I tillegg kreves FRA 1110 (fransk grammatikk 1), FRA 1102 (fransk språkbruk 2), et emne i fransk grammatikk på 2000-nivå og et emne i oversettelse til morsmålet (FRA 2102 Oversettelse fransk-norsk eller FRA2108 Praktisk oversettelse norsk-fransk) eller fransk mellomfagstillegg.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset vil normalt tas i semester 5 eller 6 på bachelorstudiet.

Undervisning

Det vil bli gitt undervisning i 14 timer à 2 timer etter følgende plan: Introduksjon til emnet de 2 første ukene, 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 5 uker undervisning. Undervisningen består av forelesninger, individuelle presentasjoner og gruppearbeid. I løpet av de to undervisningsfrie ukene lager studenten et selvstendig skriftlig arbeid som leveres inn.

Eksamen

Det er krav om innlevering av én skriftlig oppgave på 5 sider (à 2300 tegn) og én muntlig presentasjon i løpet av kurset. Bokstavkarakteren fastsettes på grunnlag av en samlet vurdering av den skriftlige hjemmeoppgaven, den muntlige presentasjonen og studentens aktivitet i løpet av kurset.