Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr varierende fordypningsstudium i en epoke i fransk litteratur. Emnene vil variere fra semester til semester.

Emne høsten 2018: Romantikken. Se semestersiden for mer informajson. 

Hva lærer du?

Studentene skal

  • Utvikle sine evner til å forstå og fortolke tekster fra en periode i fransk litteratur.
  • Lære de viktigste litteraturteoretiske begrepene og kunne bruke dem.
  • Kunne gjøre rede for hva som karakteriserer perioden i idé- og litteraturhistorisk henseende.
  • Kunne sette tekstene i forhold til den samfunnsmessige kontekst.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) eller tilsvarende kunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i fransk. Du bør i tillegg til FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) ha tatt emnene FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1101 – Fransk grammatikk 2

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4310 – Fransk litteratur, epokestudium

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. Ta evt kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som 1 time forelesing og 1 time seminar i 14 uker. Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal skrive en kvalifiseringsoppgave som består av et skriftlig arbeid på 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Les mer om retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten få godkjent obligatorisk aktivitet.

Prøveformen er sluttevaluering i form av en hjemmeeksamen på tre dager. Det skrives et arbeid på fransk på 5 sider à 2300 tegn.

Eksamensoppgaven blir publisert og skal leveres i Inspera.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet gis.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Uregelmessig

Eksamen

Høst 2018

Uregelmessig

Undervisningsspråk

Fransk