Dette emnet er nedlagt

FRA2344 – Franske romaner og noveller: Flaubert, Sartre, Houellebecq

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studier av et utvalg franske romaner og/eller noveller eller andre fortellende prosatekster samt en genreteoretisk innføring.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium. Samtidig skal de få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig og få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det foreleses en dobbelttime pr. uke hele semesteret, med innlagt undervisningsfri til skriving. I løpet av det semesteret studiet varer, skriver studenten to oppgaver på 2-4 sider som må godkjennes av faglærer.

Eksamen

Eksamen består av en muntlig prøve som bl.a. skal handle om de to godkjente oppgavene. Kandidatene må imidlertid også kunne gjøre rede for de andre tekstene som er behandlet. Det gis bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2005

Eksamen

Høst 2005

Undervisningsspråk

Fransk