Dette emnet er nedlagt

FRA2360 – Fordypning i fransk litteratur: tema

Kort om emnet

Emnet er et fordypningsstudium i et tema, f.eks. "reisen" i fransk litteratur.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et grundig tekststudium og de skal få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle temaet skal de få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Undervisning gis i første halvdel av semesteret (ni uker), hvoretter det under veiledning skrives en semesteroppgave på ca. 10 sider. Faglærer godkjenner tema for oppgaven. Tema fastsettes midtveis i semesteret.

Eksamen

Karakter settes på grunnlag av semesteroppgaven.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Annethvert semester

Eksamen

Annethvert semester

Undervisningsspråk

Fransk