Dette emnet er nedlagt

FRA2363 – Fremstillinger av krig i fransk litteratur 17.-20. århundre

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Gjennom utvalgte tekster/utdrag fra tekster (teater, roman/novelle, lyrikk) som omhandler krig på mytisk eller realistisk vis, studeres fremstillingsformer, gjengivelsesteknikker og litteraturhistoriske problemstillinger.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sine leseferdigheter gjennom et variert tekststudium. Samtidig skal de få trening i å fortolke tekstene både skriftlig og muntlig. Gjennom fordypningen i krigen som tema skal de få kunnskap om grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger, som f.eks. forholdet mellom erfaring og litterær fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis 3 timer undervisning pr. uke i 14 uker. Det legges inn undervisningsfrie perioder til lese- og skriveøkter. Det stilles krav om at studenten leverer to skriftlige arbeider på 2-4 sider underveis. For at emnet skal bestås, må oppgavene godkjennes av faglærer.

Eksamen

Avsluttende eksamen består av en samtale med to sensorer og skal i hovedsak handle om de to skriftlige arbeidene. Kandidaten må imidlertid også kunne gjøre rede for de andre tekstene som er behandlet i undervisningen. Eksamen foregår på fransk og skal normalt vare 20-30 minutter. Helhetsinntrykket vil være bestemmende for karakteren. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2004

Eksamen

Høsten 2004

Undervisningsspråk

Fransk