Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tilbyr varierende fordypningsstudium i et utvalg tekster fra franskspråklig litteratur, av minst to forfattere som er representative for én genre. Tekstene er hentet fra minst to århundre

Våren 2020: Fransk lyrikk fra renessanse til romantikk

Våren 2018: Romans d'amour épistolaires

Våren 2016: poesi

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du

  • gjøre rede for de viktigste utviklingslinjene innen en genre i fransk litteratur
  • analysere verk innen denne genren
  • anvende teoretiske begrepsapparatet som er utviklet for studiet av genren
  • plassere disse verkene i en litteraturhistorisk sammenheng

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FRA4370 – Fransk litteratur, genrestudium

Undervisning

Undervisningen blir gitt som 1 time forelesing og 1 time seminar i 14 uker. 

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Du skal levere et skriftlig arbeid på 4 sider à 2300 tegn, skrevet på fransk. Du må få denne kvalifikasjonsoppgaven godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Kvalifikasjonsoppgaven må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen.

Emnet avsluttes med en hjemmeeksamen over tre dager, der du skal skrive et arbeid på fransk på 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom.

Oppgaven leveres i Inspera.

Tidligere gitte eksamensoppgaver.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Siden dette er et emne med ulikt innhold for hvert semester, må obligatorisk aktivitet gjennomføres på nytt ved ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Vår 2018

Eksamen

Vår 2020

Vår 2018

Undervisningsspråk

Fransk