Dette emnet er nedlagt

FRA2500 – Frankofoni - en politisk og kulturell sammenslutning av franskspråklige områder

Kort om emnet

Begrepet frankofoni brukes oftest om den fransktalende verden utenfor Frankrike, selv om adjektivet frankofon, fransktalende, gjelder personer både innenfor og utenfor Frankrikes grenser. Emnet gir en kort innføring i den geografiske og historiske utbredelsen av fransk språk og kultur og den politiske dimensjonen frankofoni har fått. Utvalgte frankofone områder vil få en grundigere behandling (f.eks.Afrika sør for Sahara, Nord-Afrika, Canada, Louisiana). Studiet er tverrfaglig og vil omfatte språklige, litterære og kulturelle problemstillinger. Språklig skjelnes det mellom fransk som morsmål (f.eks. Belgia, Sveits, Canada, Louisiana) og fransk som importert språk (offisielt og/eller undervisningsspråk, f.eks. i Afrika sør for Sahara, Nord-Afrika, Vestindia). Språkpolitikk, språkkontakt, språkholdninger og stedegne språkformer vil bli berørt. Litteratursosiologiske aspekter som kan taes opp, er fransk som uttrykksmiddel for en ikke-fransk virkelighet, et delt publikum (fransk/ikke-fransk) og påvirkning fra muntlig litteratur. Blant mulige kulturspørsmål er presse, film og utdannelse sett i lys av språksituasjonen.

Emnet kan med fordel kombineres med FRA2503 – Frankrike som kolonimakt - kolonisering og avkolonisering (nedlagt) og FRA2361.

Hva lærer du?

Studenten skal få en oversikt over frankofoniens historie, utbredelse og politiske dimensjon i dag. Gjennom studiet av et eller flere utvalgte geografiske områder vil studenten få innsikt i forskjellige aspekter ved de kulturmøter som følger av at fransk har "emigrert" til områder utenfor Frankrike.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

20 studiepoeng i franskspråklige emner eller tilsvarende kunnskaper. Særlig anbefalte emner:

Undervisning

To timers forelesning og/eller seminar i til sammen 14 uker med 2 undervisningsfrie perioder til oppgaveskriving.

Eksamen

To obligatoriske hjemmeoppgaver, én på ca. 3 sider og én på ca. 5 sider (à 2300 tegn). Oppgavene skrives på fransk og inngår i en mappe.

Det vil bli holdt en avsluttende muntlig eksamen på 20-30 minutter med to sensorer, der alle deler av pensum kan bli gjenstand for samtale. Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering av mappen og muntlig eksamen. Det gis bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet er nedlagt.

Eksamen

Emnet er nedlagt.

Undervisningsspråk

Fransk