Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

9. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen

23. mai kl. 09:00 til 26. mai kl. 14:00

Eksamen er digital våren 2016 og skal leveres i eksamenssystemet Inspera. Hjemmeoppgaven skal leveres/lastes opp i PDF-format.

Bruk Times New Roman, 12 pt, 1 1/2 linjeavstand. Husk å skrive på kandidatnummeret ditt (4 siffer, IKKE navn), emnekode og semester.

Sørg for at du har satt deg godt inn i reglene for riktig kildehenvisning (se emnesiden).

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest to dager før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.