Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA2508 - Vår 2009

Gjesteforelesning torsdag 7. mai ved universitetsstipendiat Nicolas Schwaller:

Les Juifs français pendant l’Occupation : exclusion, persécution, résistance

torsdag 7. mai kl. 14.15-16 i seminarrom 15, P.A. Munchs hus

Nicolas Schwaller er knyttet til HL-senteret, senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og Universitetet i Oslo/Sorbonne, EPHE.

Hans forskningsprosjekt er: Minne og identitet. Historieskrivningen om Shoah og utviklingen av jødisk identitet.

5. mai 2009 16:58

Det blir ingen undervisning torsdag 5. mars.

9. feb. 2009 11:02