Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA2511 - Høst 2004

Oppgaven skal være på 4 normalsider (à 2300 tegn).

9. des. 2004 01:00

Hjemmeeksamen er lagt ut. Innlevering mandag 13. desember før kl. 16. Husk å legge ved en signert obligatorisk erklæring vedr. fusk.

7. des. 2004 01:00

Undervisningen avlyses onsdag 1. desember. Tas igjen fredag 3.12. kl. 12.15-14 i sem.rom 411 PAM.

25. nov. 2004 01:00