Dette emnet er nedlagt

FRA2515 – Les intellectuels au 20e siècle

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tek for seg den rolla dei intellektuelle har spela i fransk politikk og samfunnsliv sidan Dreyfus-saka og fram til i dag. Engasjementet deira blir sett inn i sin historiske og politiske samanheng.

Kva lærer du?

Studentane skal få ei god forståing av den rolla dei intellektuelle har spela i Frankrike det siste hundreåret, få innsikt i dei konfliktane dei har engasjert seg i, og forstå årsakene til engasjementet deira.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Ved for få påmeldte studenter avlyses undervisning og eksamen i emnet.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskapar

FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag og FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (nedlagt). Emnet kan også takast som eit frittståande emne.

Undervisning

Ein dobbeltime ein gong i veka i 14 veker.

Eksamen

Innlevering av ei oppgåve på 3-4 normalsider (à 2300 teikn) som byggjer på individuelt pensum, og ein heimeeksamen av same omfang i slutten av semesteret som byggjer på fellespensum. Oppgåva og heimeeksamen tel like mykje og får ein bokstavkarakter.

Ved fastsetjinga av karakteren tel både innhald og språkføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Kvart tredje eller fjerde semester

Eksamen

Kvart tredje eller fjerde semester

Undervisningsspråk

Fransk