Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA4102 - Vår 2004

Sensur: fredag 18. juni ved oppslag på tavle i 4. et. NT.

21. mai 2004 02:00

Undervisningen flyttes tirsdag 11. mai til sem.rom 706NT.

4. mai 2004 02:00

Det blir en ekstratime tirsdag 24.02 kl.9.15-10 i sem. 408 NT. Deretter fortsetter vi som vanlig 10.15-12 i sem 9 SB.

18. feb. 2004 01:00