Dette emnet er nedlagt

FRA4103 – Fransk syntaks og semantikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en beskrivelse av fransk syntaks og semantikk på fordypningsnivå. Sentrale temaer fra fagfeltet, helst med utgangspunkt i nyere faglitteratur, vil belyses, som for eksempel passiv, ordstillingsvariasjon, tempus og aspekt.

Hva lærer du?

Studenten skal bevisstgjøres særtrekk i fransk på struktur- og betydningsplanet. Han/hun skal oppøve evnen til å redegjøre for disse på en presis måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studenten har avlagt bachelorgrad med en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1100, FRA1110 – Fransk grammatikk 1, FRA1101 – Fransk grammatikk 2 og FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis undervisning i 14 uker etter følgende plan: 7 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri, 7 uker undervisning. Det vil bli gitt 2 timers undervisning per uke. I løpet av de to undervisningsfrie ukene lager studentene et selvstendig skriftlig arbeid som leveres inn.

Eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen på 3 timer. Det selvstendige arbeidet teller 1/3 og slutteksamen 2/3. det gis bokstavkarakter. I tillegg skal det leveres inn to obligatoriske oppgaver som godkjennes av faglærer i løpet av kurset.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Første og siste gang høsten 2004. Emnet inngikk i 90-gruppe – LAP Programspesialisering i fransk (USM5-LAP90-FRA) (tar ikke opp nye studenter) og i masterprogrammet i fransk språk.

Eksamen

Høsten 2004

Undervisningsspråk

Fransk