Dette emnet er nedlagt

FRA4104 – Fransk språkbruk 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet legger hovedsaklig vekt på styrking av den skriftlige ferdigheten. Undervisningen baseres på ulike former for skriftlige øvelser. Det vil bli brukt pressetekster, andre sakprosatekster og skjønnlitterære tekster. Diverse former for muntlig aktivitet vil også inngå som en del av undervisningsopplegget.

Hva lærer du?

Studentene skal videreutvikle sin språklige kompetanse i fransk. Det legges vekt på de kontrastive aspektene og forskjellen mellom de ulike språknivåer. Studentene skal slik bli bedre språklig rustet til å skrive masteroppgaven, til å studere videre i et fransktalende land og til å fungere i et arbeidsmiljø der fransk språk blir brukt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En bachelorgrad fra en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1100 / FRA1110 – Fransk grammatikk 1 og FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt).

Undervisning

Det gis undervisning i 14 uker etter følgende plan: 5 uker undervisning, 2 uker undervisningsfri (ukene 8 og 9), 9 uker undervisning. Det vil bli gitt 2 timers undervisning per uke. Det forutsettes aktiv deltagelse fra studentenes side samt innlevering av oppgaver.

Eksamen

  • 1. Én muntlig presentasjon i løpet av de siste 9 ukene. Muntlig presentasjon gis karakteren godkjent/ikke godkjent.
  • 2. Studentens samlede innsats i løpet av semestret blir vurdert. Kun de studenter som får godkjent, får anledning til å fremstille seg til klasseromseksamen.
  • 3. En klasseromseksamen på to timer. Til klasseromseksamen gis det bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Følgende ordbøker er tillatt ved skriftlig eksamen: Le Petit Robert, Mini Robert og Micro Robert.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Første og siste gang våren 2005. Emnet inngikk i 90-gruppe – LAP Programspesialisering i fransk (USM5-LAP90-FRA) (tar ikke opp nye studenter) og i masterprogrammet i fransk språk.

Eksamen

Våren 2005

Undervisningsspråk

Fransk