Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Translatologi er studiet av oversettelse og tolking. Emnets mål er å bidra til teoribygging. Denne skal først og fremst medvirke til å etablere en metode for oversettelse.

Hva lærer du?

Studentene får det nødvendige begrepsapparatet til og trening i å tilnærme seg ulike typer oversettelsesproblemer vitenskapelig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Emner med obligatorisk kvalifiseringsoppgave / muntlig innlegg / undervisning forutsetter undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i FRA2102 – Oversettelse fransk-norsk eller norsk-fransk (nedlagt) eller tilsvarende og en bachelorgrad fra en fransk studieretning med de tre emnene FRA1100 / FRA1110 – Fransk grammatikk 1, FRA1101 – Fransk grammatikk 2 og FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (nedlagt), eller opptak til MA-programmet i fransk språk. Andre tilsvarende forkunnskaper må dokumenteres. Ta kontakt med studiekonsulenten.

Anbefalte forkunnskaper

FRA4108 – Oversettelse til studentens A-språk (norsk eller fransk) (nedlagt) - oversettelse til studentens A-språk tas parallelt.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet. Studenten skal levere en oppgave som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Studenten skal også holde et muntlig innlegg som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen.

Studenten må møte opp til 80 % av undervisningen for å få anledning til å fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamensinnlevering foregår i Classfronter. Les her: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/eksamensinstruks.html

Det er den enkelte students ansvar å være i stand til å levere i CF. Studenter som ikke behersker CF, må gå på kurs hos Student-IT.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamensformen på emnet er en hjemmeeksamen på 3 dager. Oppgaven må inneholde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer Error: Reference resolver with name '//www.hf.uio.no/sitat/' not found.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til bedømming, må følges av en obligatorisk erklæring vedr. fusk

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/FRA4106/Eksamensoppgaver/Eksamensoppgaver.xml

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på Studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet erstattes delvis av TRANS4101.

Eksamen

Hver høst

Ikke høst 2007

Undervisningsspråk

Fransk