Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Riegel et al. : Grammaire méthodique du francais, 1998. PUF.

Annet pensumstoff gjøres tilgjengelig gjennom undervisningen.

Publisert 15. juni 2005 11:25 - Sist endret 4. juli 2005 15:04