Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Riegel, M. et al. : Grammaire méthodique du francais, 1994/dernière édition. PUF, Paris. Chapitre XI: Les types de phrases..

Masterstudentene vil få utdelt noe tilleggsstoff på forelesningene.

Publisert 1. juni 2006 17:03 - Sist endret 1. juni 2006 17:05