Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

• Riegel, M., J-C. Pellat et R. Rioul: Grammaire méthodique du francais, Paris: PUF, utgaven fra 2009 eller seinere.

Felles pensum for bachelor og master er Kapittel X om verbet: "Mode, temps et aspect" (s. 510-597). Masterstudentene vil i tillegg få noe utdelt materiale.

Publisert 7. mai 2012 00:24 - Sist endret 18. mai 2012 17:51