Dette emnet er nedlagt

Tema høst 2012: Tempus, modus og aspekt

Temaet for dette emnet er et av de mest sentrale i fransk grammatikk, nemlig tempusformene (présent, imparfait, passé simple, etc.), modus (imperativ, konjunktiv og indikativ), samt forskjellige typer aspekt. Det er med andre ord verbet som står i sentrum, og verbet er selve bærebjelken i setningsstrukturen.  Pensum og undervisning innebærer en fordypning i forhold til Fransk grammatikk 1 og 2.

Publisert 18. mai 2012 15:52