FRA4120 – Relativkonstruksjoner i kontrast: fransk-norsk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet behandler relativkonstruksjoner i fransk med utgangspunkt i et elektronisk korpus bestående av franske tekster oversatt til norsk og norske tekster oversatt til fransk. Vi studerer syntaktiske og semantiske problemstillinger knyttet til relativsystemet og sammenligner det franske relativsystemet med det norske for å vise hvordan to ikke-beslektede språk har to helt ulike systemer. Det legges i tillegg vekt på hvordan fransk strukturerer informasjon i kontrast med norsk. Eksemplene hentes fra Oslo Multilingual Corpus (OMC).

Hva lærer du?

Når du har gjennomført emnet, kan du:

  • Gi en presis lingvistisk beskrivelse av relativsystemet i fransk i lys av norsk.
  • Gjøre rede for forskjeller og likheter mellom relativsystemet i fransk og i norsk.
  • Presentere, bearbeide og analysere lingvistiske data på en vitenskapelig måte.
  • Formulere lingvistiske problemstillinger knyttet til relativkonstruksjonens syntaktiske, semantiske og informasjonstrukturelle egenskaper.
  • Vise og forklare særtrekk ved fransk informasjonsstruktur sammenlignet med norsk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen blir gitt som 1 time forelesing og 1 time seminar i 14 uker. Studentene skal i løpet av kurset levere inn en obligatorisk oppgave på 3 sider skrevet på fransk, som må godkjennes av faglærer før fremstilling til eksamen. Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være gjennomført for å kunne fremstille seg til eksamen.

Studenten skal på grunnlag av tekster, hovedsakelig fra det etablerte datakorpuset, skrive en hjemmeeksamen over 3 virkedager på 8-10 sider (à 2300 tegn). 

Ved fastsettelse av karakter teller både innhold og språkføring.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2019

Eksamen

Annenhver vår fra 2019

Undervisningsspråk

Fransk