Semesterside for FRA4300 - Høst 2005

Det er blitt sendt e-post til alle emnepåmeldte som inneholder en informasjonspakke om seminaret. Alle studenter bes lese e-posten, samt ta kontakt med Gro Bjørnerud Mo for en veiledningssamtale før 27. september. Merk også frist for innsendelse av prosjektskisse eller kapittelutkast, senest 21. oktober

16. sep. 2005 12:06

Høsten 2005 blir det undervisning over to dager, 5. og 6. november, fra klokka 10.15 - 14.00, begge dager i seminarrom 454 P.A. Munchs hus

18. aug. 2005 14:12

Alle studenter som ønsker å ta FRA4300 høsten 2005, bes sende en e-post til emneansvarlig g.b.mo@ilos.uio.no med beskjed om hvilken studieretning de tilhører, samt angi hvilket semester av masterstudiet de befinner seg i.

10. aug. 2005 18:13