Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

3. desember

Eksamensordning

Godkjent prosjektskisse.

Innleveringsfrist: 17. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte på de 5 samlingene + utkast til prosjektskisse + muntlig opposisjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 21:35