Semesterside for FRA4300 - Vår 2004

  • Undervisningen finner sted lørdag 17. og søndag 18. april fra klokka 10.00 til 14.00. Sted: rom 408 NT.
  • Frist for innlevering av utkast til seminaret vil være fredag 2. april. Alle som skal delta må levere utkast til masteroppgave ca 5 sider, eller en prosjektskisse av omtrent samme omfang.
  • Studentene må oppgi hvilken program de deltar på når de sender inn utkastet. Tekstene sendes pr e-post til faglærer (g.b.mo at kri.uio.no).

3. feb. 2004 01:00

Tidspunkt for skriveseminar: april 2004. Endelig tidspunkt kunngjøres senere.

19. des. 2003 01:00