Semesterside for FRA4300 - Vår 2006

Et kort informasjonsbrev er sendt til alle emnepåmeldte pr. e-post (Uio- adresse)

31. jan. 2006 14:23

Alle studenter som ønsker å ta FRA4300 våren 2006, bes sende en e-post til emneansvarlig g.b.mo@ilos.uio.no med beskjed om hvilken studieretning de tilhører, samt angi hvilket semester av masterstudiet de befinner seg i.

For å kunne delta på seminarets work-shop 1. og 2. april, må alle deltakere skrive en prosjektskisse eller levere inn et kapittelutkast på 8-10 sider (2300 tegn) senest 24. mars.

10. jan. 2006 11:15