Dette emnet er nedlagt

FRA4301 – Franskspråklig litteratur: tekst og teori

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta for seg litteraturteori knyttet til og lest opp mot et utvalg litterære tekster. Det vil bli tatt utgangspunkt i og bygges videre på emnene i franskspråklig litteratur som tilbys på 2000-nivå (poesi, teater, roman, forfatterskap, periode, tema etc). Slik vil studentene sikres en innføring i tekstlingvistikk, tekstanalyse, retorikk og stilistikk anvendt på franskspråklige litterære tekster fra forskjellige perioder og genre.

Høsten 2003 vil tekstdelen være som for FRA2341 – Franske romaner og noveller (nedlagt).

Hva lærer du?

Studentene skal utvikle sine evner til å forstå franske tekster av høy språklig og teoretisk vanskelighetsgrad. De skal kunne uttrykke seg variert og presist på fransk både skriftlig og muntlig med høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet. Videre skal de kunne identifisere og vurdere stilistiske, retoriske og litterære karakteristika ved tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra en fransk studieretning.

Anbefalte forkunnskaper

Gode franskkunnskaper, god trening i å lese og fortolke tekster, både muntlig og skriftlig, noe kjennskap til grunnleggende litteraturteoretiske problemstillinger.

Overlappende emner

Emnet blir antagelig beholdt og ITA4321 lagt ned i løpet av V08.

Undervisning

Det gis to dobbelttimers undervisning per uke i undervisningsukene 1-6 og 9-14. Deretter blir det arrangert et seminar der hver student skal holde et muntlig innlegg på 30-40 minutter som enten behandler en rent litteraturteoretisk problemstilling eller sammenholder deler av det teoretiske stoffet med en av de litterære tekster som er behandlet. Varigheten på seminaret avhenger av antall studenter. Etter seminaret avholdes en muntlig eksamen på 30-40 minutter der studenten fortrinnsvis blir eksaminert i stoff som ikke ble brukt i seminarinnlegget.

Eksamen

Studentens seminarinnlegg, evne til å reagere på kritikk og kommentarer til dette innlegget og innsats ved den muntlige eksamen blir vurdert. På grunnlag av en samlet vurdering av alt dette settes en bokstavkarakter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Høst 2003

Eksamen

Høst 2003

Undervisningsspråk

Fransk