Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

18. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen

1. juni kl. 09:00 til 4. juni kl. 14:00

Oppgaven publiseres i fellesrommet på Fronter kl. 9.00 på utleveringsdagen.

*Formelle krav* (med mindre noe annet er spesifisert): Times New Roman, 12. pkt., halvannen linjeavstand. Husk å ha med kandidatnummer på 4 siffer (hentet fra StudentWeb ved eksamensmeldingen - IKKE NAVN), emnekode og emnenavn, semester og år samt eventuelt nummer på oppgave du har valgt/tittel. Sidene skal nummereres.

*Prosedyrer rundt innlevering*: Besvarelsen skal leveres i fellesrommet i mappen "Eksamensinnlevering" innen kl. 14.00 på innleveringsdagen. Før du leverer, må du lese igjennom og signere på en ikke-fuskerklæring. Husk at oppgaven skal være anonym, så bruk kandidatnummer i filnavnet.

Får du problemer med å levere i tide, er det ditt ansvar å ta raskt kontakt med eksamenskonsulenten (k.m.berstad@ilos.uio.no).

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest to dager før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.