Tema våren 2015: Den franske klassisismen

Våren 2015 tar dette emnet for seg den franske klassisismen. Denne bevegelsen dominerte fransk litteratur fra det 17. århundre av. Den kan i hovedsak ses som en fortsettelse og radikalisering av renessansen prosjekt om å realisere en språklig og litterær gjenfødelse eller gjenoppvåkning etter det en så på som de foregående århundrenes «søvn». Et sentralt mål var å gjenskape antikkens store genre: eposet, tragedien og komedien. Vi skal lese (utdrag av) verk fra alle disse genrene. Dessuten skal vi lese tekster fra mindre prestisjetunge genre (farse, fabel og eventyr), Boileaus Art poétique (1674) og utdrag av andre litteraturteoretiske tekster fra perioden.

Publisert 17. okt. 2014 08:52