Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA4362 - Vår 2006

Studentutveksling til Frankrike? Lærer ved Université de la Réunion holder informasjonsmøte for studenter

fredag 28. april kl. 11.15-13 i und.rom 1 GS.

24. apr. 2006 13:06

OBS: Ny, oppdatert semesterplan er nå lagt ut under "Detaljert semesterplan"

14. feb. 2006 17:20

La Chartreuse, Promenades dans Rome og Le Vice-Consul er nå tilgjengelige i Akademika. Vi venter imidlertid fremdeles på Flauberts Voyages. Ettersom deler av pensumlitteraturen ennå ikke er tilgjengelig, har vi gjort noen endringer i semesterplanen. Onsdag 15. februar tar vi for oss Molières Dom Juan, 3. akt, samt åpningen av Diderots Jacques le Fataliste (de første 25 sidene). Vi vender tilbake til Stendhal og Flaubert 6. april. Masterstudenter bes kontakte faglærer for en bestemmelse av tema for oppgave.

10. feb. 2006 13:59