Dette emnet er nedlagt

FRA4381 – Fransk forfatterskap: Du Bellay

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et studium av et forfatterskap eller deler av et forfatterskap bygd på et grundig tekststudium og med vekt på litteratur- og idéhistorisk plassering.

Hva lærer du?

Studentene skal få styrket sin evne til å forstå og tolke litterære tekster. I forbindelse med fordypningen i det aktuelle forfatterskapet skal de utvikle sin innsikt i litteraturteoretiske, litteraturhistoriske og idéhistoriske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

En fransk studieretning fra et bachelorprogram.

Anbefalte forkunnskaper

FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) og FRA1302 – Fransk litteratur 2 (poesi og teater) (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Det gis to dobbelttimers undervisning per uke i undervisningsukene 1-12 og én dobbelttimes undervisning per uke i undervisningsuke 13-14. I løpet av denne tiden må hver student holde et muntlig innlegg på 15-30 minutter som må godkjennes av faglærer for at studenten skal bestå emnet. Deretter skrives det en oppgave på ca. 7 sider. Faglærer bestemmer tema for oppgaven i undervisningsuke 12 etter samtale med studenten. Oppgaven skal leveres innen tre uker etter siste undervisningsdag.

Eksamen

Karakter settes på bakgrunn av oppgaven. Det gis bokstavkarakter.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2003

deretter uregelmessig

Eksamen

Høst 2003

Undervisningsspråk

Fransk