Dette emnet er nedlagt

FRA4385 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Céline)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter studiet av Célines to første romaner, med vekt på tekstlesning og resepsjon. Det vil ta for seg verkets historiske og sosiale kontekst, dets radikale brudd på litterære konvensjoner og, ikke minst, Célines språklige nyskapning.

Hva lærer du?

Studentene skal videreutvikle sin tekstforståelse i studiet av tekster av høy språklig vanskelighetsgrad. De skal kunne uttrykk seg presist og variert på fransk både skriftlig og muntlig, identifisere og kommentere stilistiske og litterære karakteristika ved tekstene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forelesninger er åpne for alle. Seminar- og gruppeundervisning forutsetter undervisningsopptak til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad fra en fransk studieretning

Anbefalte forkunnskaper

FRA 1301- Fransk litteratur 1, FRA 1302- Fransk litteratur 2.

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer seminar i 14 uker.

Emnet har ingen obligatoriske kvalifiseringsoppgaver og ikke pliktig oppmøte til undervisningen.

Eksamen

Eksamensformen på emnet er en oppgave på ca. 10 sider. Tema for oppgaven bestemmes av faglærer etter samtale med studenten. Oppgaven skrives under veiledning og leveres tre uker etter siste undervisningsdag.

Ved fastsettelsen av karakteren teller både innhold og språkføring.

Alle oppgaver som leveres til karakterbedømmelse, må følges av en "Obligatorisk erklæring vedr. fusk".

Hjelpemidler

Oppgaven må innhoelde kildehenvisninger og bibliografi. Dette skal utformes i henhold til gitte normer http://www.hf.uio.no/sitat.

Eksamensspråk

fransk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres på studentweb senest tre uker etter eksamens-/innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2006

deretter uregelmessig

Eksamen

Vår 2006

Undervisningsspråk

fransk