Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA4503 - Høst 2004

Materialet fra siste forelesning er nå lagt ut.

17. nov. 2004 01:00

Sensur blir slått opp 15. desember etter kl. 12.

3. nov. 2004 01:00

Masterstudentene på dette kurset skal senest 5/10 ha valgt et fordypningsemne på ca.250 sider. Litteraturen skal godkjennes av faglærer. Emnet, eller deler av det, skal presenteres muntlig i løpet av kurset i et innlegg på 10-20 minutter. Presentasjonen skal også innleveres i skriftlig versjon. Karakter: Godkjent/ikke godkjent. Det stoffet som presenteres som fordypning de siste 5-6 kursgangene inngår i pensum for alle studenter på kurset. Men førstehånds kjennskap til litteraturen kreves bare for ens eget fordypningsemne.

24. aug. 2004 02:00