Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA4503 - Vår 2005

Sensur for skriftlig eksamen kunngjøres i studentweb 1. juni.

4. mai 2005 02:00

Forelesningen må dessverre avlyses i dag, 1.mars, p.g.a. sykdom. SE SEMESTERSIDEN TIL FRA2502 (BACHELORVERSJONEN AV KURSET) FOR YTTERLIGERE PRESISERINGER. ALLE FREMTIDIGE BESKJEDER VEDRØRENDE DETTE KURSET VIL BARE BLI OPPFØRT DER.

1. mars 2005 01:00

Følgende nettsteder er nyttige, særlig som grunnlag for det obligatoriske muntlige nyhetsinnlegg:

http://europa.eu.int/index_fr.htm

http://www.lemonde.fr

http://www.lefigaro.fr

http://liberation.fr/

http://humanite.fr/

http://www.lexpress.fr/info/

http://www.cahierseuropeens.net

http://www.arena.uio.no/

http://www.europakommisjonen.no

http://www.neitileu.no

http://www.jasiden.no

11. jan. 2005 01:00