Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA4514 - Høst 2012

STUDIETUR TIL PARIS 12.-16. NOVEMBER 2012 F.o.m. mandag 12. november t.o.m. fredag 16. november blir det arrangert en studietur til Paris, primært for studenter på FRA1501 og områdestudieemner på 2000- og 4000-nivå. Foreløpig antall deltakere er satt til 20, hvorav 5 plasser er forbeholdt studenter på 2000- og 4000-nivå. For å melde deg på turen sender du beskjed per e-post til Svein Erling Lorås (s.e.loras@ilos.uio.no) innen tirsdag 4. september kl. 16. Dersom det er flere enn 20 som melder seg på, blir det loddtrekning om plassene onsdag 5. september kl. 12 i seminarrom 14, PAM. Opplegget er slik at alle deltakerne må komme seg til og fra Paris på egen hånd, og de må selv finne seg et sted å bo. Studenter på EURAM-programmet , årsenheten og EAS-programmet kan regne med en støtte på kr. 1000 (det er mulig at beløpet kan økes litt), som blir utbetalt mot kvitteringer ETTER turen. Studenter på andre program må søke sine respektive program om støtte. Enkeltemnestudenter få...

31. aug. 2012 15:52