Dette emnet er nedlagt

STUDIETUR TIL PARIS 12.-16. NOVEMBER …

STUDIETUR TIL PARIS 12.-16. NOVEMBER 2012 F.o.m. mandag 12. november t.o.m. fredag 16. november blir det arrangert en studietur til Paris, primært for studenter på FRA1501 og områdestudieemner på 2000- og 4000-nivå. Foreløpig antall deltakere er satt til 20, hvorav 5 plasser er forbeholdt studenter på 2000- og 4000-nivå. For å melde deg på turen sender du beskjed per e-post til Svein Erling Lorås (s.e.loras@ilos.uio.no) innen tirsdag 4. september kl. 16. Dersom det er flere enn 20 som melder seg på, blir det loddtrekning om plassene onsdag 5. september kl. 12 i seminarrom 14, PAM. Opplegget er slik at alle deltakerne må komme seg til og fra Paris på egen hånd, og de må selv finne seg et sted å bo. Studenter på EURAM-programmet , årsenheten og EAS-programmet kan regne med en støtte på kr. 1000 (det er mulig at beløpet kan økes litt), som blir utbetalt mot kvitteringer ETTER turen. Studenter på andre program må søke sine respektive program om støtte. Enkeltemnestudenter får dessverre ingen støtte. Programmet er ikke fastlagt ennå, men det blir trolig et besøk i Nasjonalforsamlingen, et besøk på Forsvarsmuseet og Historial de Gaulle, et besøk i Maison Zola/Musée Dreyfus, et besøk i Drancy, et besøk i Pantheon, en vandring på kirkegården Père-Lachaise ...

F.o.m. måndag 12. november t.o.m. fredag 16. november blir det arrangert ein studietur til Paris, primært for studentar på FRA1501 og områdestudieemne på 2000- og 4000-nivå. Talet på deltakarar er førebels sett til 20. Det er sett av 5 plassar til studentar på 2000- og 4000-nivå. For å melde deg på turen sender du melding per e-post til Svein Erling Lorås (s.e.loras@ilos.uio.no) innan tysdag 4. september kl. 16. Dersom det er fleire enn 20 som melder seg på, blir det loddtrekking om plassane onsdag 5. september kl. 12 i seminarrom 14, PAM. Opplegget er slik at alle deltakarane må kome seg til og frå Paris på eiga hand, og dei må sjølve finne seg ein stad å bu. Studentar på EURAM-programmet, årseininga og EAS-programmet kan rekne med ei støtte på kr. 1000 (det er mogleg at summen kan aukast litt), som blir utbetalt mot kvitteringar ETTER turen. Studentar på andre program må søkje sine respektive program om støtte. Einskildemnestudentar får diverre inga støtte. Programmet er ikkje fastlagt enno, men det blir truleg eit besøk i Nasjonalforsamlinga, eit besøk i Forsvarsmuseet/Historial de Gaulle, eit besøk i Maison Zola/Musée Dreyfus, eit besøk i Drancy, eit besøk i Pantheon, ei vandring på kyrkjegarden Père-Lachaise ...

Har du spørsmål om turen, ta kontakt med meg på e-post. Svein Erling Lorås

Publisert 31. aug. 2012 15:52 - Sist endret 16. apr. 2013 13:14