Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

For noen emner er det ennå ikke fastsatt tid og sted for alle eksamener/vurderinger. Informasjonen om tid og sted for disse eksamenene/vurderingene offentliggjøres etter hvert som den blir klar.

Trekkfrist

6. desember

Eksamensordning

Semesteroppgave

Innleveringsfrist: 20. desember kl. 14:00

Du skal levere oppgåva i Fronter i fellesrommet under "Eksamensinnlevering" før kl. 14.00 på innleveringsdagen. Då stenger mappa automatisk. Får du problemer med å levere, så ta raskt kontakt med eksamenskonsulenten med grunngjeving for kvifor ikkje oppgåva blei levert i tide.

Husk at oppgåva skal være anonym, så bruk kandidatnummer i filnamnet.

Forsida skal inneholde:1) kandidatnummer (frå StudentWeb, 4 siffer, ikkje namn), 2) emnekode og emnenamn, 3) semester og år og 4) tittel på oppgåva.

Bruk Times New Roman, 12. pkt, halvannan linjeavstand. I topptekstfeltet skriv du kandidatnummer, emnekode og semester. Husk også at alle sider skal vere med sidetal.

Før du leverer, må du lese igjennom ikke-fuskerklæringa og godta denne ved å klikke i boksen. Så kan du laste opp oppgåva di.

Praktisk om sted og oppmøte

Eksamenssteder vil bli kunngjort senest en uke før eksamen, se forøvrig kart over bygningene. Hvis eksamen avholdes i flere lokaler vil du for de fleste emner finne informasjonen om hvor akkurat du skal sitte i StudentWeb. For noen emner vil informasjonen om plassering av enkeltstudenter bli gitt på andre måter, og studentene på disse emnene vil få nærmere beskjed om dette.

På de fleste eksamener må du møte opp 15 minutter før eksamensstart. Du må også vise frem gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studentbevis fra UiO, bankkort, pass eller lignende), så husk å ta med dette inn i eksamenslokalet!

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine ved å logge deg inn i StudentWeb.

Mer om eksamen og vurderingsformer for dette emnet finner du i emnebeskrivelsen.