Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA4515 - Høst 2004

Undervisningen avlyses onsdag 1. desember. Tas igjen fredag 3.12. kl. 12.15-14 i sem.rom 411 PAM.

25. nov. 2004 01:00

Første innlevering av essayet: 06.12. Endelig innlevering: 16. desember.

18. okt. 2004 02:00

Studietur til Paris 24.-30. november. For studenter på 2000- og 4000-nivå. Påmelding innen 11. oktober til Svein Erling Lorås (s.e.loras@kri.uio.no) eller Kai Østberg (k.p.v.ostberg@hi.uio.no). Det blir gitt 2000 kr. i reisestøtte per student. Reise ordnes individuelt, mens opphold ordnes felles. Påmeldte studenter vil bli innkalt til informasjonsmøte etter påmeldingsfristen.

29. sep. 2004 02:00