Dette emnet er nedlagt

Semesterside for FRA4517 - Vår 2005

Onsdag 25. mai kl. 14.15 kommer professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet og snakker (på norsk) om Dreyfus-saken sett i et globalt perspektiv (dens betydning for det internasjonale samfunn og dets utvikling i det 20. århundre). Bernt Hagtvet har bl.a. skrevet boka Bjørnstjerne Bjørnson, de intellektuelle og Dreyfus-saken og har et inngående kjennskap til fremveksten av nasjonalisme, fascisme og nasjonalsosialisme i det 20. århundre. Alle studenter er velkomne. Sted: seminarrom 542, Henrik Wergelands hus.

20. mai 2005 17:19

Faglærers treffetid er endret til tirsdag kl. 14-15.

16. feb. 2005 01:00

  • Første innlevering av essay: 13. mai
  • Endelig innlevering av essay: 3. juni

9. feb. 2005 01:00