Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IBER1501 - Høst 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Ingen beskjeder

Faglærere

  • Forelesninger: Tor Opsvik, universitetslektor
  • Gruppeundervisning: Jonas Walsøe, masterstudent i Latin-Amerika-studier