Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IBER1501 - Vår 2006

Det er lagt ut viktig informasjon om eksamen på ressurssidene til IBER 1501.

18. mai 2006 12:31

Gjesteforelesningen med F. Fuglestad er utsatt en uke (til 2. mai). Det betyr at vi tar oppsummeringsforelesningen denne uken.

25. apr. 2006 16:41

Det blir gjesteforelesning/ bokbad med Finn Fuglestad 25. april. Tittelen på seansen er: "Om å skrive oversiktsarbeider over iberisk-latinamerikansk historie. Eller hvorfor jeg velger meg Uruguay".

7. mars 2006 11:17