Dette emnet er nedlagt

Semesterside for IBER4104 - Vår 2007

Oppgaven til hjemmeeksamen våren 2007 finner du her

Husk at oppgaven skal leveres i Fronter innen kl. 12.00 fredag 25. mai. Lykke til!

22. mai 2007 11:06

Frist for innlevering av kvalifiseringsoppgave er 15. mars. Selvvalgt emne skal forhåndsgodkjennes av faglærer.

15. feb. 2007 14:52